A A A

Belangrijkste onderdeel van het nieuwe huurprijsbeleid is de gluurverhoging. “Inkomensafhankelijke huurverhoging” Vanaf 18 maart kunnen verhuurders inlichtingen inwinnen over inkomens van huurders. De Belastingdienst vertelt niet wat een huurder precies verdient, maar geeft aan in welke inkomenscategorieën inkomens vallen.

Wij raden u aan goed op het nieuwe huurverhogingsvoorstel van de verhuurder te letten en als u het niet met het voorstel eens bent eerst bij de verhuurder te reclameren en als u er samen niet uitkomt bezwaar te maken bij de huurcommissie. ( verder op onze website ) Ook kunt u de HVA benaderen voor verdere informatie