A A A

Ymere vindt contact met huurders belangrijk en werkt samen met vijf lokale huurdersorganisaties. De WMM en Vechtstroom vormen voor de SHY samen één huurdersorganisatie. Iedere huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau. Huurders kunnen samen een bewonerscommissie vormen.

De vijf lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Het bestuur van SHY overlegt minimaal 5 keer per jaar met de Directieraad van Ymere over zaken als huurbeleid, huurverhoging, (meer)jaarplannen, beleidsplannen en andere zaken die de huurders direct aangaan.
Daarnaast overlegt ze met de RvC, waar ze van de 6 leden er namens de huurders 2 benoemt. Ook benoemt ze met de Directieraad de leden van de geschillencommissie. Inmiddels heeft de SHY een eigen website: www.huurdersYmere.nl Neem gerust een kijkje!

De volgende  huurdersorganisaties vormen de SHY

  1. Vereniging Huurders Haarlemmermeer
  2. Huurders Ymere Amsterdam
  3. Huurdersvereniging de Waakvlam
  4. Huurdersvereniging Almere
  5. Huurdersvereniging De Vechtstroom (Weesp)
  6. Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk (Weesp)

De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.