Huurdersorganisaties roepen op tot lagere maximale huurverhoging

HUURDERS KRIJGEN EEN TE HOGE HUURVERHOGING VOOR DE KIEZEN
Huurdersorganisaties zijn verbijsterd over hoe zij door de corporaties buitenspel worden gezet bij het onderhandelen over de gemiddelde huuraanpassing.
Woningcorporaties dicteren dat de maximaal toegestane gemiddelde huurverhoging door hen -zonder inspraak van de huurdersorganisaties- zal worden toegepast.

Huurdersvereniging Staedion (HVS) heeft alle bij hen bekende huurdersorganisaties aangeschreven en verzocht tot ondersteuning bij de afkeuring van deze werkwijze en dit kenbaar te maken bij corporaties, de minister en media. Hier hebben vele organisaties vanuit het hele land gehoor aan gegeven. Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) heeft de handen met HVS ineengeslagen om namens alle huurders en meewerkende huurdersorganisaties de minister en woningcorporaties op te roepen tot een gematigde huurverhoging.

Lees meer...

Vacatures bestuursleden HVA

Huurdersvereniging Almere
Met onze huurdersvereniging doen wij ons uiterste best de belangen te behartigen van alle huurders van Ymere in Almere. Wij doen dit in samenspraak met Ymere, de gemeente en andere corporaties, maar ook in nauwe samenwerking met de overige huurdersverenigingen van Ymere in Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer.
Ons team combineert gezelligheid met gedrevenheid. In ons bestuur is ruimte gekomen voor twee nieuwe bestuursleden. Voor het gemak gebruiken wij “hij” in de omschrijving van de werkzaamheden, maar natuurlijk geldt deze advertentie voor iedereen. Het betreft vrijwilligerswerk, waar een vergoeding voor gegeven wordt en onkosten gedekt worden. Het werk neemt gemiddeld 2 à 4 uur per week in beslag.

Lees meer...
A A A