A A A

Organisatie: Bewoners commissie WitteToren.

Met medewerking van:

 Schoolkinderen, onderwijzers en oudercommissie van

De Architect

Actieve buurt bewoners Bouwmeesterbuurt

Party centrum Lucky

Muzikale begeleiding: Gerard Poot

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere en wooncorporatie Ymere

Dat de huizenprijzen gestegen zijn, zal geen nieuws zijn. Mensen met koophuizen weten dat hun WOZ-waarde daarmee samenhangt en inderdaad is die dan ook met 16% gestegen. Maar de WOZ-waarde van de sociale woningen is zelfs nog meer gestegen: 18%. Ook huurders kunnen hiertegen bezwaar maken. Kijk hiervoor eerst op de website van het WOZ-waardeloket en de Huurcommissie.

De Raad van State heeft kritiek geuit op de Wet betaalbare huur, omdat het onzeker is of deze daadwerkelijk zal bijdragen aan voldoende betaalbare huurwoningen. Volgens de Raad van State kan de nieuwe wet er juist voor zorgen dat het aantal huurwoningen in de middensector sterk afneemt.

Hoe lossen we het woningtekort op?: D66, SP, GL/PvdA en Denk eensgezind op verkiezingsdebat

Almere moet vaart gaan maken met de woningbouw en alleen met een nationaal bouwplan kunnen we de huidige wooncrisis te lijf. De focus moet liggen op de bouw van sociale huurwoningen. Verder is een grondbank nodig en moeten woningcorporaties geen huurwoningen meer verkopen. Afschaffing van de vennootschapsbelasting de Europese ATAD belasting geeft de corporaties meer financiële ruimte. Ook dient de hypotheekrenteaftrek afgebouwd te worden en moet Almere zo snel mogelijk in Pampus gaan bouwen.

N.a.v. de bewonersbijeenkomst Veiligheid en Leefbaarheid 24 oktober 2023 delen wij u hierbij het verslag van deze avond.

Sebastian Benner is deze avond in de rol van gespreksleider en opent de bijeenkomst die is georganiseerd door 3HO, de koepel van huurdersbelangenverenigingen van de Alliantie, Goede Stede en Ymere. Voor de pauze spreken de professionals over veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Na de pauze worden een aantal stellingen voorgelegd en is er gelegenheid voor individuele vragen.