A A A

Op het programma van onze voorzitter Wilma stond vandaag een vergadering met Ymere op een vreemde locatie, namelijk in de Kunstlinie in het centrum van Almere. Wat ze echter niet wist, was dat er helemaal geen vergadering zou zijn. Wilma was namelijk voorgedragen voor het ontvangen van een koninklijke onderscheiding tijdens de traditionele lintjesregen van dit jaar! 

Tezamen met 16 andere decorandi kreeg zij uit handen van onze nieuwe burgemeester Hein van der Loo een koninklijke onderscheiding en zelfs als enige die van ridder. Nadat hij haar naam noemde mocht zij op het podium komen. Daar werd door de burgemeester nog eens in een persoonlijk verhaal verteld waarom Wilma deze onderscheiding had verdiend.

Het begon allemaal in 2002, toen zij lid werd van een klankbordgroep van huurders. Toen kreeg ze de smaak te pakken en werd zij lid van een bewonerscommissie in Almere Haven. Daarna is zij lid geworden van wat nu de HVA is en is ze inmiddels al heel wat jaren de zeer bevlogen voorzitter. Daarnaast heeft Wilma in de periode 2018 tot 2022 de functie van voorzitter bij SHY bekleed, de overkoepelende organisatie van alle huurdersverenigingen van huurders van Ymere. Vanaf 2002 komt Wilma dus al op voor de belangen van de huurders en vooral voor de sociale huurders. Zij heeft in dit opzicht al heel veel betekend.

Na zijn mooie en indrukwekkende betoog sprak de burgemeester de woorden: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.

 

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) komen niet tot overeenstemming met de woningbouwcorporatie. Zij zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Alle inspanningen ten spijt bleek er niet genoeg ruimte om de huurders, die allemaal in financiële zwaar water verkeren, tegemoet te komen.

Tot 1 januari was Wilma van Lijf niet alleen voorzitter van de HVA maar vanaf 2018 ook van SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere). SHY is de koepel waarin de huurdersorganisaties van Ymere in Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer zijn vertegenwoordigd. Op 23 februari heeft SHY tijdens een mooie receptie afscheid genomen van Wilma. Zij heeft het stokje overgegeven aan Peter Weppner, tot dan de vice voorzitter van SHY.

Een dankwoord van onze voorzitter:

Na 22 jaar vrijwilliger te zijn geweest bij de HVA heeft Jan afscheid genomen. Wij begrijpen dat de leeftijd mee gaat spelen, maar wij vinden het wel heel jammer.

Met een gezellig samenzijn met het hele bestuur hebben wij Jan en zijn vrouw Bep bedankt met een grote bos bloemen.

Nadat Wido Scholte van de HVA namens 3HO op de politieke markt over de nieuwe huisvestingsverordening had ingesproken bij de gemeenteraad, kwam hij in gesprek met Robert Mienstra, de hoofdredacteur van Almere Deze Week. Deze nodigde hem uit voor een interview om wat meer te vertellen over onze visie en drijfveren.