A A A

Bewonerscommissie De Witte Toren van start.

Afgelopen april mochten we bewonerscommissie de Witte Toren welkom heten binnen de gelederen van de HVA.

Deze bewonerscommissie die de belangen van de bewoners in de nieuwe senioren flat aan het van Eesterenplein in Almere-Buiten gaat behartigen, is opgericht op 11 februari 2013 en bestaat uit 5 personen.

Zoals we uit hun bericht op onze website hebben kunnen lezen, zijn zij een van de gelukkige bc,s die binnen het complex kunnen beschikken over een eigen algemene ruimte om allerlei activiteiten te kunnen ontplooien en vergaderingen te beleggen, iets wat maar weinig van onze overige bc,s ook kunnen zeggen.

Als HVA zijn we heel gelukkig met de aanwinst van de Witte Toren als nieuwe bc en wensen hun veel plezier en daadkracht bij de werkzaamheden voor de bewoners in hun complex.

Ook heten we de Witte Toren welkom binnen de Algemene Leden Vergadering van de HVA waar naar wij hopen zij in de toekomst hun toontje zullen mee blazen.

Wij begrijpen dat het beginnen van een bc geen makkelijke opgaven is, maar zeggen hierbij toe dat we als bestuur van de HVA, wanneer dat nodig mocht zijn, altijd berijd zijn om de helpende hand te bieden.