A A A

Als bestuur van de Huurders Vereniging Almere, hebben wij op zaterdag 19 april 2014 het droeve bericht ontvangen dat onze vorige vestigingsdirecteur van Almere Pieter Jan Datema plotseling is overleden. Pieter Jan was, zoals wij hem hebben leren kennen in de zeven jaren dat hij hier in Almere heeft gewerkt, een bevlogen en zeer prettig mens om mee om te gaan en toen wij hoorde dat hij zijn positie in Almere ging verruilen voor een functie in Amsterdam oost hebben we even flink moeten slikken, niet wetende dat de omschakeling voor hem helaas maar van korte duur zou zijn.

Pieter Jan is niet meer, maar wij zullen hem ons herinneren als een fijn mens die op een veel te jonge leeftijd is overleden. Het bestuur van de HVA wenst zijn vrouw en verdere familie veel sterkte bij dit verlies.

Verder sluiten wij aan bij het onderstaande bericht wat is gepubliceerd door de directieraad van Ymere.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Pieter Jan Datema.

Pieter Jan Datema is zaterdag in zijn woonplaats Almere onverwacht overleden. De 52-jarige Pieter Jan Datema was sinds december vorig jaar werkzaam als Manager Directiestaf, en daarvoor een jaar als regiodirecteur Amsterdam-Oost. Zeven jaar lang was hij werkzaam als regiodirecteur in Almere, waar hij zijn stempel drukte op onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke projecten. Hij was trots op onze brede scholen, onze huisvesting voor schizofrene jongeren en onze buurtcoöperatie Nobelhorst. Hij leverde een grote bijdrage aan de fysieke en maatschappelijke vernieuwing van de Bouwmeesterbuurt.

Wij kennen Pieter Jan als een collega met grote kennis van de volkshuisvesting. Hij was scherp, perfectionistisch, hard werkend en zeer toegewijd. Met dezelfde zorgvuldigheid stuurde hij de vestigingen en afdelingen aan waarvoor hij verantwoordelijkheid droeg.

Met het overlijden van Pieter Jan verliezen we een zeer betrokken, deskundige, verbindende collega die zich kwetsbaar op durfde te stellen. Een collega die actief hulp bood als hij zag dat je die kon gebruiken. En de mens altijd voorop stelde. Wij gaan hem ontzettend missen.

Wij wensen Anne-Marie en overige familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Namens de Directieraad en collega’s van Ymere,

Pieter de Jong
Lid Directieraad