A A A

Bewonerscommissies (ook wel BC's genoemd) houden zich vooral bezig met de belangen van huurders in hun eigen complex. Vaak gaat dat om heel concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met de verhuurder hebben bewonerscommissies ook, maar dat beperkt zich tot zaken die in het complex spelen. De naam 'bewonerscommissie' wordt vooral gebruikt als het om huurders van een woningcorporatie gaat (in dit geval huurders van Ymere). Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak 'huurdersvereniging' of 'bewoners(belangen)vereniging'.

Wilt u meer informatie? Stuurt u ons een bericht via onderstaand formulier.