A A A

Hoe lossen we het woningtekort op?: D66, SP, GL/PvdA en Denk eensgezind op verkiezingsdebat

Almere moet vaart gaan maken met de woningbouw en alleen met een nationaal bouwplan kunnen we de huidige wooncrisis te lijf. De focus moet liggen op de bouw van sociale huurwoningen. Verder is een grondbank nodig en moeten woningcorporaties geen huurwoningen meer verkopen. Afschaffing van de vennootschapsbelasting de Europese ATAD belasting geeft de corporaties meer financiële ruimte. Ook dient de hypotheekrenteaftrek afgebouwd te worden en moet Almere zo snel mogelijk in Pampus gaan bouwen.

Dat waren enkele uitspraken die vrijdag 10 november tijdens het verkiezingsdebat ‘Een woning voor iedereen?’, bij Casa Casla aan het Weerwaterplein, waren te horen. Hieraan namen deel Abassin Nessar (PvdA/GL), Spencer Alberg (D66), Mathijs ten Broeke (SP) en Nancy Rijsel (Denk). De organisatie ervan was in handen van 3HO (de drie Almeerse huurdersorganisaties), het Breed Overleg Plus en het Cliënten Beraad Almere. Het debat stond onder leiding van Elisabeth van den Hoogen. Nieuw Sociaal Contract, BBB en het CDA konden geen debater leveren. VVD, PVV en de Partij voor de Dieren hadden niet gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan het debat.

De Almeerse woningmarkt overziende, is duidelijk dat de situatie zorgelijk is. Huishoudens met een inkomen tot modaal hebben in Almere nauwelijks iets te zoeken. Voor deze doelgroep wordt simpelweg te weinig gebouwd. Verder heeft Almere ten opzichte van Nederland een afwijkende woningvoorraad: minder betaalbare koopwoningen en de corporaties hebben meer dure huurwoningen dan elders in Nederland. Het percentage sociale huurwoningen bedraagt circa 25 procent van het totaal. Dat zou naar 30 moeten. Het aantal ingeschrevenen bij Woningnet (dan heb je recht op zo’n huis) hangt rond de 55.000. Ondanks alle mooie plannen komt de woningbouw nauwelijks van de grond. Dat bleek uit de presentatie die Wido Scholte (bestuurslid HVA) als inleiding gaf.

Nessar trapte af met te stellen dat Almere ‘het slechtste jongetje van de klas is’. De stad zou zich moeten schamen voor die 25 procent. ‘Evenveel als Wassenaar, nota bene’, zei hij. “Meteen maar naar 40 procent, dan komen we wellicht op 30 procent”, voegde hij eraan toe. Rijsel stelt dat de supervisie wat betreft de woningbouw bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet liggen. Volgens Ten Broeke is een nationaal bouwplan nodig om Nederland uit deze bouwcrisis te halen. “Verder moeten we de grond weer hebben, zoals vroeger. Toen konden woningen makkelijker gerealiseerd worden. Nu zitten we met een Bouwfonds dat inmiddels is overgenomen door de Rabobank. Ik ben voor de herintroductie van de woningbouwvereniging.” Alberg meent dat gemeenten grond moeten kunnen leveren.

Alberg gaf aan waar de lage woningproductie aan te wijten is: stijging van de rente en de bouwkosten. Beter is het daarom om de bestaande voorraad aan te pakken: splitsen en optoppen, en kantoorpanden ombouwen. “Jongeren moeten ook geholpen worden. 3HO Betrek de studieschuld niet bij de aanvraag voor een hypotheek. Dat helpt.” Jan de Vletter, oud-directeur woningcorporatie Groene Stad Almere, vroeg zich af waarom er nog geen start is gemaakt met woningbouw in Almere Pampus. Die grond is in bezit van de overheid. Onder strak regime van de gemeente kan snel de eerste paal de grond in. Voordeel: er zijn daar nog geen omwonenden die kunnen protesteren tegen bouwplannen. Dat gebeurt nogal eens, recentelijk in de Muziekwijk.

Ten Broeke: “De sociale huursector is een kopje kleiner gemaakt, ten gunste van anderen die veel geld willen verdienen aan de woningbouw.” En doorstroming, zou dat niet helpen? Ten Broeke: “Mensen blijven gewoon zitten. Er is een grote ongelijkheid tussen huurders en kopers. Huurders worden anders belast. Huurders subsidiëren kopers, min of meer.” En een huurverlaging, zoals Ten Broeke wilde, zou dat mensen die mogelijk kunnen rondkomen, niet helpen? Onverstandig, aldus Arjan Deutekom van GoedeStede. “Zoiets bevordert de doorstroming niet.”

Meer over dit debat vind u hier