A A A

Tot 1 januari was Wilma van Lijf niet alleen voorzitter van de HVA maar vanaf 2018 ook van SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere). SHY is de koepel waarin de huurdersorganisaties van Ymere in Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer zijn vertegenwoordigd. Op 23 februari heeft SHY tijdens een mooie receptie afscheid genomen van Wilma. Zij heeft het stokje overgegeven aan Peter Weppner, tot dan de vice voorzitter van SHY.

Er zijn veel lovende woorden over haar gesproken. Op de foto wordt Wilma toegesproken en bedankt door bestuursvoorzitter van Ymere Erik Gerritsen. Een bloemlezing: positief kritisch, hart voor de huurderszaak, volkshuisvestingsmens in hart en nieren met veel oog voor de mensen met een kleine portemonnee. Er was ook veel waardering voor de manier waarop zij de onderhandelingen met Ymere leidde over de jaarlijkse huurverhoging.

Als HVA zijn we uiteraard niet alleen trots op haar rol bij SHY, maar ook blij dat zij voorzitter van de HVA blijft.  En als het aan Peter Weppner ligt is ze ook bij SHY nog niet helemaal uit beeld. Hij eindigde zijn speech met de woorden dat hij graag nog in Almere langs komt voor advies, want “och wat zullen we je missen”.