A A A

Volgens de plannen van Hugo de Jonge zijn er uiterlijk eind 2030 290.000 woningen bijgebouwd die geschikt zijn voor ouderen. Reden hiervoor is dat het aantal ouderen de komende tijd flink zal stijgen. Het aantal mensen van 80 jaar en ouder is naar schatting over twintig jaar bijna verdubbeld. Het gaat hier om zogeheten nultredenwoningen en woningen in een gezamenlijke woonvorm zoals serviceflats en hofjes.

Met deze maatregel wordt de doorstroming verbeterd, doordat ouderen vaak ook meteen een grotere woning achterlaten voor jonge gezinnen. Een en ander is ook het uitgangspunt van de regeling Van Groot naar Beter, waar de woningcorporaties in Almere al goed mee op weg zijn. 

De grootse plannen van de minister moeten natuurlijk nog waargemaakt worden. Het is de vraag of het aantal gehaald wordt, vanwege diverse tegenwerkende factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Maar de minister is optimistisch en zegt “Bij tegenwind moet je harder trappen”. We zullen zien hoe goed zijn conditie is.

Lees verder: Kabinet wil komende jaren fors meer geschikte woningen voor ouderen bouwen | Politiek | NU.nl