A A A

De plannen van het kabinet om de huurtoeslag aan te pakken zullen voor veel mensen erg ongunstig uitpakken, aldus een woordvoerder van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties.

Vandaag de dag wordt de huurtoeslag berekend op basis van de daadwerkelijke hoogte van de huur. Het plan van het kabinet is echter om dat te veranderen en de hoogte van het inkomen bepalend te laten zijn voor de toeslag, waarbij wordt gerekend met ‘normhuren’, vaste bedragen. Dat betekent dus dat mensen met hetzelfde inkomen ongeacht de hoogte van hun huur dezelfde toeslag krijgen.
Alhoewel mensen met een laag inkomen hier dus geen last van zullen hebben, zullen zo’n 700.000 sociale huurders met een iets hoger dan laag inkomen er financieel op achteruit gaan.

(Bron: ANP 19-05-2022)