A A A

 

Ymere heeft een onderzoek laten doen onder de sociale huurders en het is gebleken dat maar liefst 37% van het totale aantal sociale huurders in nood komt of reeds verkeert door de hogere energierekeningen. Het onderzoek is gedaan onder ruim 64.000 huurders van Ymere, in alle regio’s.

Ymere en SHY (de samenwerkende huurdersorganisaties voor huurders van Ymere) vinden dat het tijd wordt voor een extra compensatie, in de vorm van een dertiende maand van huurtoeslag voor alle mensen met recht op huurtoeslag. Dit zou ook een steun betekenen voor mensen die vanwege hun nét te hoge inkomen niet in aanmerking komen voor de eenmalige compensatie van € 800,00, of die om welke reden dan ook niet in staat zijn om de compensatie aan te vragen.

Er zijn diverse oorzaken van energiearmoede te onderkennen. Het heeft lang niet altijd te maken met slecht geïsoleerde woningen. Energiearmoede komt voor bij alle energielabels. Het kan ook komen door een laag inkomen, een te groot huis, veel bewoners, onbedachtzaamheid of een combinatie van deze factoren. Inzicht kan natuurlijk al heel wat helpen.