A A A

Advies van SHY over het huurprijsbeleid van Ymere 2013-2014

SHY heeft negatief geadviseerd over het huurprijsbeleid van Ymere in de periode 1 juli 2013 tot 1 juli 2014. De adviesaanvraag door Ymere, het advies van SHY en een aanvullende brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging en de reactie van Ymere daarop vindt u hierbij.

adviesaanvraag Ymere huurverhoging 2013

advies SHY huurverhoging Ymere 2013

brief inkomensafhankelijke huurverhoging

reactie Ymere op advies huurverhoging