A A A

Per 1 januari 2014 gaat de Warmtewet in.

Dat betekend dat iedereen die is aangewezen op zgn. Blok of Stadsverwarming zal worden afgerekend via een vooraf vastgesteld tarief per gebruik. Het kan dus niet meer gebeuren dat de ene leverancier meer per geleverde Joule warmte-energie vraagt dan de andere.

Met andere woorden, of u warmte nu geleverd word door de Nuon of uit het ketelhuis van Ymere komt, de prijs blijft het zelfde. Waar u wel op zult moeten letten is dat uw woning is voorzien van een warmteverbruiksmeter, deze meter hoeft u niet zelf aan te schaffen als u die nog niet heeft, maar moet door de leverancier aangebracht worden. Belangrijk is dat U er wel zelf om moet vragen als de installatie niet automatisch wordt gedaan. Houdt U dat dus goed in de gaten. En laat U als Ymere huurder bij problemen het aan de HVA weten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het wetsvoorstel zelf, klik dan hier op warmtewet.

Blokverwarming en stadsverwarming

Gebruikers van stadsverwarming en blokverwarming zitten meestal vast aan 1 energieleverancier. Een nieuwe wet moet hun positie als consument beter beschermen. Zo komt er een maximumtarief. Op 1 januari 2014 gaat de Warmtewet in.

Verschil tussen stadsverwarming en blokverwarming

Bij stadsverwarming en blokverwarming is er geen landelijk netwerk. Er is vaak 1 producent die de warmte opwekt. En 1 distributeur die de warmte levert aan de afnemer. Zij kunnen tot hetzelfde bedrijf horen. U kunt uw warmteleverancier dus niet zelf uitkiezen.

Wijziging Warmtewet

Sinds 2003 werkt de Rijksoverheid aan een Warmtewet om consumenten beter te beschermen tegen te hoge prijzen. De Eerste Kamer heeft op 11 juni 2013 de wijzigingen aangenomen.

Het doel van de Warmtewet is afnemers van stadsverwarming, warmte-koudeopslag en gasgestookte blokverwarming beter te beschermen tegen:

te hoge tarieven (er komt een maximumtarief);
onacceptabele storingen;
niet transparante leveranciers.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of de leveranciers van stadsverwarming zich aan deze regels houden.