A A A

Sinds 1 oktober 2013 is de Circulaire Verkoopregels Corporatiewoningen MG 2013-02 van kracht. Dit houdt in dat de verkoop van huurwoningen die in pakketten worden aangeboden, (Uitponding). aan personen voor eigen bewoning. Eerst aan de gemeente worden gemeld en worden besproken. Voor 2014 geschiet dit eerst nog op vrijwillige basis, maar vanaf 2015 wordt dit wettelijk verplicht.

Bij deze verkoopwijze zal naast de hoeveelheid woningen die verkocht gaan worden ook een lijst moeten worden aangeleverd met de postcodegebieden waar men dit wil doen. Dit als aanvulling op de huidige vraagstelling naar het aantal woningen dat de corporatie wil gaan verkopen aan de zittende huurders voor eigen bewoning. Deze regels gelden echter alleen voor NIET geliberaliseerde woningen, Geliberaliseerde woningen kunnen zonder meer verkocht worden.

Dit zal voor ons als huurdersorganisatie betekenen dat wij deze zaken goed in de gaten moeten houden, om zo nodig onze bezwaren kenbaar te kunnen maken en van de corporaties te eisen dat wij vroegtijdig van voorgenomen plannen tot uitponding op de hoogte worden gebracht..