A A A

Beste lezers,

het jaar 2013 is weer bijna teneinde, een jaar waar weer veel in is gebeurd. Als meest heftige gebeurtenis voor alle huurders is denkelijk wel de verhuurdersheffing die we allemaal, dankzij minister Blok, mochten ontvangen, een heffing die in het komende jaar in alle hevigheid zal gaan doorwerken en de laagste inkomens in ons land op de rand van de financiële afgrond zal brengen of er overheen zal duwen.

Niet alleen de huurders zullen financieel hier de dupe van zijn, maar de gevolgen van dit rampzalige plan bewerkstelligen tevens dat de woningbouw in het land bijna volledig tot stilstand is gekomen, met als gevolg dat de wachttijden voor een huurwoning opnieuw met sprongen omhoog zullen gaan en de huisuitzettingen ten gevolge van huurachterstanden ook met sprongen zullen stijgen. Geen prettig vooruitzicht, maar het betekend wel dat we op 19 maart 2014 wat te kiezen hebben….

Zo dit was geen prettige opening, maar ik moest het toch even kwijt.

Wat is er bij Ymere en de HVA zoal gebeurd. Ten eerste is er bij Ymere een reorganisatie doorgevoerd die het hele bedrijf van boven naar beneden heeft geraakt, zo zijn alle posities van hoog tot laag onder de loep genomen en zijn er op bijna alle posities nieuwe mensen gekomen, zijn er werkplekken vervallen en heeft het hele bedrijf een nieuwe structuur gekregen en dit alles heeft een paar honderd mensen hun baan gekost. Voor de mensen die gebleven zijn en het bestuur van de HVA betekend het dat iedereen moet wennen aan zijn of haar “meestal” nieuwe werkplek of, voor ons als HVA wennen aan nieuwe mensen op nieuwe werkplekken. Het zal ongetwijfeld goed komen, maar voelt op het ogenblik nog vreemd aan.

Dan wat de HVA betreft, ik denk dat we mogen zeggen dat we met ruim honderd vergaderingen in het afgelopen jaar niet stil hebben gezeten, het betreft hier vergaderingen met directie Ymere, bestuur SHY, participatie, beleid, RvC,woonbond, gemeente, directie overleg Almere, HVA vergaderingen, ALV vergaderingen, bezoek VvE vergaderingen, overleg collega huurdersorganisaties, overleg prestatieafspraken wonen, Overleg wonen en zorg, enz enz.

Zoals u ziet hebben wij ons het afgelopen jaar niet verveeld, want daar tussen door maken we als bestuur ook nog Begrotingen, Agenda’s, Notulen,Voeren gesprekken met BC’s , Brengen bezoeken aan Nobel Horst “en” hebben tussendoor nog een nieuw bestuurslid aangenomen.

Als u nu vraagt,wat is het resultaat van dit alles, dan denk ik dat we dit jaar aardig wat stappen hebben gemaakt. In de eerste plaats hebben we in SHY verband de fusie tussen de Woonmaatschappij uit Weesp en Ymere mede begeleid, we hebben een plaats in het platform wonen ingenomen, we schuiven aan bij het overleg over Wonen en Zorg, dit is belangrijk in verband met de nieuwe zorgwet die op ons allen afkomt. En we hebben een goede stap gemaakt in het overleg tussen de drie huurdersorganisaties (3 HO’s- Almere) om gezamenlijk naar buiten te treden.

Uit het voorgaande blijkt, dat het geen makkelijk, maar wel een goed jaar voor de HVA is geweest, er is hard gewerkt maar dat heeft dan ook resultaten opgeleverd waar we best een beetje trots op mogen wezen en tevens een goede aanzet zal zijn om het komend jaar met vertrouwen en inspiratie tegemoet te zien.

Ik hoop dat ik u een inkijkje heb kunnen geven in wat wij zoal doen als bestuur van de HVA, u allen een gelukkig en gezond 2014 toewens en de hoop uitspreek dat we gezamenlijk als HVA en BC’s een goed woonjaar voor de huurders van Ymere kunnen realiseren.

Fijne feestdagen en een gezond 2014.

 

Vriendelijke groeten,

Piet Lautenbach,

Voorzitter HVA.